ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องหมาย "อควาทรีท" ขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ Tel. 081-860-5343, 081-829-4698, 085-489-2411 aqua_treatment @ hotmail.com

Thursday, 27 January 2022
ขั้นตอนของระบบ Pi-water

ขั้นตอนของระบบ Pi-water

          ระบบการกรองและสร้างน้ำ Pi-Water  เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ด้วยองค์ประกอบของสารกรอง (Media) ที่มีคุณสมบัติในการปรับสภาพของน้ำให้เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่าง จากระบบกรองทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

องค์ประกอบของระบบกรองของ  Pi-Water ประกอบด้วย

Step 1.  BCS Pi Revolving Ceramic Balls (SS-16)
          เป็น Ceramic Ball ที่เคลื่อนไหวตามแรงดันน้ำที่เข้าสู่ระบบกรอง  โดย Pi-Revolving จะทำหน้าที่ในการปรับโครงสร้างของน้ำให้เล็กลงและ เริ่มส่งพลังงานให้กับน้ำ
 Step 2.  Activated Carbon of Coconut Husk
          เป็นถ่านที่ผ่านการเผ่าด้วยอุณหภูมิที่สูงแล้วมีการอัดแก๊สออกซิเจนเข้าไป ทำให้เกิดรูเล็กๆ จำนวนมาก ทำให้มีคุณสมบัติในการดูดซับสิ่งปนเปื้อนต่างๆ สูงและมีประสิทธภาพโดยเฉพาะสารอินทรีย์และโลหะหนักที่มากับน้ำ
          • ขจัดรสและกลิ่น
          • ขจัดคลอรีนและสารอินทรีย์
          • ขจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ
Step 3. YMS Pi Ceramic 
          • ปรับขนาดของโมเลกุลของน้ำให้เล็กลง
          • สร้างพลังงานในน้ำ
Step 4. Coral Sand
          เป็นทรายจากหินปะการัง ที่ทำหน้าที่ในการเติมแร่ธาตุให้กับน้ำ โดย Coral Sand จะประกอบไปด้วย แคลเซียม แมกนีเซียม โครเมียม ทองแดง ซีเลเนียม ในจำหน่วนที่เหมาะสม และจะช่วยปรับสภาพของน้ำให้มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆ และอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายและสิ่งมีชีวิต
          • เติมแร่ธาตุเพื่อเสริมคุณภาพน้ำ
          • ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่าง (pH)
Step 5. IMS Ceramic Balls 
          • เติมแร่ธาตุเพื่อเสริมคุณภาพน้ำ ทำให้น้ำมีลักษณะเช่นเดียวกันกับน้ำแร่
          • เติม แคลเซียมอิออน เพื่อปรับสภาพน้ำให้เป็นด่างอ่อนๆ
Step 6. BCS Pi-Ceramic Balls (SS-6) และ BCS Pi-Zeolite 
          เป็น Pi-Ceramic Ball  ที่สามารถถ่ายทอดพลังงานให้กับน้ำ และปรับโสร้างสร้างของน้ำให้มีขนาดเล็ก
          • สร้างพลังงานในน้ำ
          • ปรับขนาดกลุ่มโมเลกุลของน้ำในเล็กลง
          • ขจัดอิออนที่เป็นอันตราย
          • เพิ่มคุณภาพน้ำ
          • ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตมากที่สุด
          • สร้างพลังงานในน้ำ
Step 7. Magnet 1500 Gauss
          • ทำหน้าที่ปรับสภาพโครงสร้างของน้ำด้วยสนามพลังแม่เหล็ก