ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องหมาย "อควาทรีท" ขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ Tel. 081-860-5343, 081-829-4698, 085-489-2411 aqua_treatment @ hotmail.com

คุณสมบัติ Pi-Water

คุณสมบัติ Pi-Water

          เมื่อมีการเติมอิออนธาตุเหล็กที่เรียกว่า Ferric Ferrous (Fe2Fe3Cl5) ในปริมาณเพียงเล็กน้อยลงไปในน้ำ น้ำนั้นจะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับน้ำภายในสิ่งมีชีวิตมากที่สุด คุณสมบัติของน้ำ pi-water ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้

1.มีพลังงานชีวภาพในตัวเอง 
          พลังงานนี้อยู่ในรูปแบบของแสงออร่า ซึ่งจะมองเห็นจากการถ่ายภาพไพ-วอเตอร์ ด้วยกล้องถ่ายภาพ Kirlian (ภาพถ่ายข้างล่าง) พลังงานนี้เป็นพลังงานชีวิต โดยทั่วไปน้ำประปาและน้ำชนิดอื่นจะไม่มีพลังงานชนิดนี้ พลังงานนี้จะเพิ่มภูมิต้านทานโรคแก่ร่างกาย และยับยั้งสารพิษหรือสารก่อโทษไม่ให้แพร่กระจายหรือทำงานในร่างกายของเรา
 

พลังชีวภาพใน Pi-Ceramic
ที่ใช้ในระบบกรองขอI.B.E. 


พลังชีวภาพในน้ำ Pi-water

 


พลังชีวภาพในน้ำประปา 

 

ภาพถ่ายพลังชีวภาพจำกล้องถ่ายภาพ Kirlian 

2.โมเลกุลของไพ-วอเตอร์จะมีขนาดเล็กที่สุด           
          เมื่อวัดขนาดโดยวิธี Nuclear Magnetic Resonance (NMR) แล้วจะมีค่าเพียง 53 Hz เท่านั้น ด้วยคุณลักษณะเช่นนี้ ไพ-วอเตอร์จึงสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายกว่าน้ำชนิดอื่น ๆ

ขนาดของโมเลกุลน้ำชนิดต่าง ๆ ที่วัดโดยวิธี MNR  

น้ำประปา 

123 Hz 

น้ำฝน 

119Hz  

น้ำกลั่น 

117Hz 

น้ำแร่  

94Hz 

ยางไม้ 

68Hz  

 Pi-water 

53Hz  

 


ลักษณะการจับกลุ่มของโมเลกุของน้ำ pi-water

3.ไพ-วอเตอร์มี ปริมาณ Oxygen สูง และ Anit-oxicdation
          ไพ-วอเตอร์มี ปริมาณ Oxygen สูง แต่มีคุณสมบัติ Anti-oxidation ในตัว ขณะที่ปริมาณ Oxygen สร้างความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกาย ร่างกายจะไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้ Oxygen นั้น

 4.ไพ-วอเตอร์ เป็นน้ำที่มีหน่วยความจำชีวภาพในตัวเอง           
          เช่นเดียวกับน้ำภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ไพ-วอเตอร์จะทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลทางชีวภาพเกี่ยวกับการทำหน้าที่ต่าง ๆ ของอวัยวะภายในร่างกายให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งนี่คือ อีกความมหัศจรรย์ของไพ-วอเตอร์ที่ไม่มีในน้ำชนิดอื่น

ประโยชน์ของ Pi-Water
Function of Pi-Water

          ด้วยคุณสมบัติของน้ำ pi-water ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ ทำให้น้ำชีวภาพ pi-water สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
          1.มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทั่วไป - สร้างสมดุลให้กับสารอาหารที่ได้รับ
          2.รักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของสิ่งแวดล้อม - แก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำและดิน
          3.ต่อต้านการก่อเกิดของเชื้อโรค - ระงับการทำงานของเชื้อไวรัสและสร้างภูมิต้านทาน
          4.ต่อต้านธาตุโลหะก่ออันตรายต่าง ๆ – ยับยั้งการทำงานของสารโลหะก่ออันตราย (metal ions) 
          5.สร้างเสริมพัฒนาการต่าง ๆ - ประสิทธิภาพของพลังงานที่ดีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ
          6.เพิ่มความสามารถในการซ่อมแซมและสมานอาการบาดเจ็บ - ช่วยรักษาเซลล์และเนื้อเยื่อที่เสียหาย
          7.มีความหลากหลายในการปรับใช้ - สามารถปรับใช้ได้ในหลายลักษณะและกว้างขวาง 
          8.มีบทบาทต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย – พัฒนาปรับปรุงระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบเคลื่อนไหว ระบบย่อย และระบบดูดซึมอาหาร ฯลฯ