ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องหมาย "อควาทรีท" ขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ Tel. 081-860-5343, 081-829-4698, 085-489-2411 aqua_treatment @ hotmail.com

หน้าแรก arrow ผลงานที่ผ่านมา
Wednesday, 17 August 2022
ผลงานที่ผ่านมา

     บริษัท อควา ทรีทเม้นท์  จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบน้ำ และเคมีที่เกี่ยวกับระบบน้ำ โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำPVC , SUS 304 & 316 , SS 400 ภายใต้เครื่องหมาย “อควาทรีท  
     ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ดำเนินกิจการ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่ง ให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ, ติดตั้ง , จำหน่าย เครื่องกรองน้ำดื่ม – น้ำใช้ ภายในอาคาร โรงงาน หน่วยงาน ของ รัฐ และ เอกชน ตลอดจนระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่

          บางส่วนของลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แก่เรา

          - เทศบาล เมือง อุทัยธานี ก่อสร้างปรับปรุง ระบบ การจ่าย น้ำประปา โครงการ โรงกรองน้ำ และ ดรงสูบน้ำแรงต่ำ  
          - เทศบาล เมือง อุทัยธานี ก่อสร้างปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ โรงกรองน้ำ , ถังตกตะกอน 
          - มณฑลทหาร บกที่ ๔๑ ค่าย วชิราวุธ จังหวัด นครศรีธรรมราช ซ่อม ปรับปรุง อุปกรณ์ ชุดผลิต น้ำประปา 
          - จังหวัด ทหารบกทุ่งสง ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร จังหวัด นครศรีธรรมราช ปรับปรุงระบบ ประปา ของ หน่วย ทหารขนสงที่ 24    
          - สำนักงาน ประปาเขต 4 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ปรับปรุง ระบบผลิต น้ำประปา  
- กรมโยธาธิการ  ปรับปรุงระบบ ประปา เกาะยาวน้อย จังหวัด พังงา 
          - มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา (  ABAC )  สร้างระบบ RO ผลิต น้ำดื่ม อัตราการไหล 36 m3  
          - โรงพยาบาล รามาธิบดี เปลี่ยนสารกรอง ระบบ น้ำดื่ม    
          - อบต. อินทรประมูล จังหวัด อ่างทอง โครงการ SML ชุดผลิตน้ำดื่ม ชุมชน  เป็นต้น