ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องหมาย "อควาทรีท" ขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ Tel. 081-860-5343, 081-829-4698, 085-489-2411 aqua_treatment @ hotmail.com

Saturday, 25 September 2021
Anthracite
Article Index
Anthracite
Page 2
Page 3

          เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าการใช้แอนทราไซท์ในการกรองน้ำ จะเกิดประโยชน์ในระยะยาวในการผลิตน้ำจึงได้รวบรวมรายงานของการประปานครหลวง ประจำเดือน เมษายน 2533 – สิงหาคม 2533 ซึ่งแสดงรายละเอียดการผลิตน้ำ, ค่าไฟฟ้าและต้นทุนเฉลี่ยของน้ำที่ผลิต ที่แสดงความแตกต่างระหว่างการใช้ทรายกรองน้ำของโรงงานสามแสน (1-3) เทียบกับ การใช้แอนทราไซท์ และทรายกรองของโรงกรองบางเขน  เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย การใช้ถังกรองทรายและถังกรองแอนทราไซท์

1. กำหนดให้ บ่อกรองมีขนาด 100 ตารางเมตร 
 • อัตราการกรองของถังทราย     =    7  X  1000 
   =    700     ลบ.ม/ ซม.  
 • อัตราการกรองของถังกรอง  
                 แอนทราไซท์   -12 X 100 = 1,200 ลบ.ม. /ซม.
   
  • ถังน้ำกรองแล้ว  ราคา 5 บาท /ลบ.ม 
       ดังนั้น   ถังกรองแอนทราไซท์ สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า = (1200 – 700) X 5 = 2,500 บาท/ บ่อ
2. การ Back Wash กำหนด ให้ครั้งละ 5 นาที ปริมาณน้ำล้างบ่อกรองทราย 
 = 1.2 X 5 x 100 = 600 ลบ.ม.  
  = 0.5 X 5 X 100 = 250 ลบ.ม. 

ข้อเปรียบเทียบถังกรองทรายและถังกรองแอนทราไซท์

ถังกรองทราย 

ถังกรองแอนทราไซท์ 

• ถังกรองทรายโรงกรองน้ำสามเสน
      เสนออัตราการกรอง   7 M3 /M2/HR

• ถังกรองแอนทราไซท์โรงกรองน้ำ บางเขน
     เสนออัตราการกรอง 12 M3/M2/HR 
• FILTER RUN 24 ชม. • FILTER RUN 48ชม. 
• Back Wash Rate 1.2  M/ Min • Back Wash Rate 0.5 M/ Min 
• เกิด Mud Ball ใน Filter เกือบทุกบ่อ เมื่อใช้งานนาประมาณ 2-4 ปี • ไม่เกิด Mud Ball ใน Filter ปรากฏให้เห็นเลย  
• Life Time 5 ปี • Life Time มากกว่า 5 ปี  

ในการล้างบ่อทรายต้องล้างทุกวัน
     ค่าใช้จ่ายในการล้างบ่อน้ำ  = 500 X 600 
                                        = 3,000 บาท / วัน
ในการล้างบ่อกรองแอนทราไซท์ล้างทุกๆ 2 วัน  
     ค่าใช้จ่าย ต่อวัน              = (5.00 X 250) / 2 
                                        = 625 บาท / วัน

          ดังนั้น  ค่าใช้จ่ายในการ Black Wash ถูกกว่า 3,000 / 625 = 4.8 เท่า  และการกรองสามารถกรองมากว่า  1,200 / 700 = 1.7 เท่า และอาจเพิ่มการกรองให้มากว่า 2 เท่า หากลดความขุ่นของน้ำเข้ากรองจาก 7 NTU เป็น 3 NTU