ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องหมาย "อควาทรีท" ขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ Tel. 081-860-5343, 081-829-4698, 085-489-2411 aqua_treatment @ hotmail.com

Tuesday, 07 April 2020
Coconut-Shell

GRANULAR ACTIVATED CARBON

     "GARFEN" is a granular activated carbon, which offers superior adsorption properties ina wide range of application such as purification of (potable) water and industrial process liquids.
     "GARFEN" is very suitable for removal of natural organic, color body, pesticide, detergent, chlorinated solvent and compound causing taste and odor problem.
     "GARFEN" is produced by steam activation of selected grades of coconut-shell

  

Specification
Iodine number (mg./g.) (AWWA B604) min. 1050
Surface area (m2/g) (BET) min. 1100
Moisture (% w/w) (As packed) max. 8 %
Apparent density (g/cc) min. 0.50
Hardness Number (%) (ASTM 3802-79) min. 98
pH9-11
Ash content (% w/w) (As Packed) max. 3-5
Carbon tetrachloride absorption (% w/w) (ASTM 3467-88) min. 50
Particle size Distribution : +8 (2.36 mm)max. 5 %
(ASTM MESH/MM.)             8 x 30 (2.36-0.60 mm.) min. 90 %
                                           -30 (0.60 mm.) max. 5 %
Packing50 Litres/Bag

<< BACK