ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องหมาย "อควาทรีท" ขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ Tel. 081-860-5343, 081-829-4698, 085-489-2411 aqua_treatment @ hotmail.com

Thursday, 28 October 2021
Bituminous coal "JACOBI"
Aqua Sorb
Granular coal based activated carbon
Product Introduction
     AquaSorb® is a highly economical, medium activity granular activated carbon manufactured by steam activation from selected grades of bituminous coal. The perfect balance between adsorption and transport pores provides optimum perf o rmance in a wide range of water treatment applications. The product is a high density adsorbent and provides maximum volume activity. The high hardness and mechanical strength ensures negligible losses during backwashing, air scouring and multiple reactivations (consult technical bulletin TB-308/R/ENG for more information ).
 
Product Key Features Benefits
• Medium activity
• High density
• High hardness and abrasion resistance
• Excellent adsorption capacity
• Approved product
Benefits
• Proven drinking water adsorbent
• High wettability
• Proven superior for multiple reactivations
• Both adsorption and transport pores
• NSF 61, AW WA B604-96, EN12915

 

 ParameterUnitValueTest Method
 Iodine numbermg g-11000ASTM D4607
 Surface aream2 g-1950BET n2
 Methylene bluemg g-1200JACOBI T4001
 Total pore volumecm3 g-10.88Porosimetry (N2/ Hg)
 Apparent densitykg m3490ASTM D2854
 Bed density, backwashed and drainedkg m3430Note 1
 Wettability%98JACOBI T4003
 Moisture content - as packed%2ASTM D2867
 Water soluble matter%0.4ASTM D5029
 pH-8ASTM D3838
 Chlorine half engthvalue (12x40 USS)cm3.3DIN 19603
 Ball-pan hardness number%95ASTM D3802
Note 1: Value is based on the backwashing of a bed of AquaSorb activated carbon at 30% expansion, which has been allowed to drain and settle.

 << BACK