ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องหมาย "อควาทรีท" ขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ Tel. 081-860-5343, 081-829-4698, 085-489-2411 aqua_treatment @ hotmail.com

Wednesday, 17 August 2022
สาระน่ารู้
คุณสมบัติ สารกรอง และ วิธีบำบัดคุณภาพน้ำ

คุณสมบัติ สารกรอง และ วิธี บำบัดคุณภาพน้ำ

เครื่องกรองน้ำระบบ  RO (  Reverse Osmosis)

          เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิรส์ออสโมซีส (Reverse Osmosis) หรือ ที่เรียกว่า   RO เป็นการกรองน้ำให้สะอาดและบริสุทธิ์   โดยการผ่านชั้นกรองที่เรียกว่า Membranes  มีขนาด  0.000001 ไมครอน  ซึ่งระบบ Reverse Osmosis เป็นระบบที่สามารถเอาสารละลาย(TDS) ที่ปะปนอยู่ในน้ำออกได้เกือบทั้งหมด   แม้แต่น้ำที่กร่อยมากก็สามารถทำให้เป็นน้ำจืดได้   เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ หน่วยงานราชการต่างๆอาทิ เช่น โรงเรียน ,โรงพยาบาล,ภัตตาคาร, คอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยที่ใช้  แหล่งน้ำจากบาดาล หรือน้ำที่มีค่านำไฟฟ้าสูงเกินค่ามาตรฐานทั่วไป หรือกรองจากระบบประปา  สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป  รับประทานได้ หรือแม้แต่นำไปใช้ในระบบ  Cooling  Tower เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในระบบถ่ายเทความร้อน

การกำจัดอิออน ( ความกระด้าง )    

          โดยใช้เครื่องกรอง ( PRESSURE FILTER )น้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน ระบบ ( Softenner)เป็นการทำน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนที่เหมาะสมแก่การบริโภคและอุปโภคโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนอนุภาคทางเคมี  Ion Exchange Resin  ซึ่งเป็นระบบน้ำอ่อนที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ที่ใช้ทั่วไป ในยุโรป อเมริกา เอเชีย  เป็นระบบกรองน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนที่สะดวก ปลอดภัยและประหยัดที่สุด
ระบบกรองน้ำอ่อน ( softenner ) โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เครื่องกรอง 2 ชุด
          1 เครื่องกรอง ภายในบรรจุ สารกรอง ACTIVATED CARBON คุณสมบัติ สามารถดูดซับ กลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ ความขุ่น สารพิษต่างๆๆ โลหะหนัก ปรอท ตะกั่ว แคทเนียม ออกจากน้ำ
          2 เครื่องกรอง ภายในบรรจุ สารกรอง CATION RESIN คุณสมบัติ สามารถขจัดมลทินในน้ำบางชนิด ที่อยู่ในรูปของ มวลสารรวม ( TDS ) โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนอิออน ( ION EXCHANGE ) เพื่อขจัดมลทินต่างๆ น้ำให้มีค่า ความเป็น กลาง pH ระหว่าง 6 -8 ซึ่งถือได้ว่าเป็น ค่ามาตราฐาน น้ำดื่ม

การขจัดเหล็กและแมงกานีส

          โดยใช้เครื่องกรองน้ำ ระบบ กำจัด เหล็ก และแมงกานีส  ( IRON & MANGANESE ) โดยปกติ เหล็กในแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน ( น้ำบาดาล ) จะอยู่ในสภาพของเกลือเฟอร์รัส ( Fe +2 ) หรือเป็นสารอินทรีย์เชิงซ้อน ที่พบในน้ำบาดาลจะอยู่ในรูป ไบคาร์บอเนต ถ้า pH ของน้ำบาดาลต่ำกว่า 3 เหล็กจะอยู่ในสภาพของเฟอร์ริก ( Fe + 3 ) อิออน เหล็ก ในน้ำบาดาลส่วนมากจะมาทจากหินอัคนี หินทราย หินดินดาน ปริมาณเฟอร์รัสอิออนในน้ำบาดาล จะถูกกำหนดด้วยการละลายของเฟอร์รัสคาร์บอเนต ถ้า Ph อยู่ระหว่าง 6 – 8 และมีไบคารบอเนตอยู่ด้วยจะมีเฟอร์รัสอิออน 1 -10 ppm. หรือ หน่วยต่อล้าน นอกจากนี้ เหล็กยังสามารถเกิดสนิมเหล็กในท่อประปา และอุปกรณ์ ต่างๆๆที่มีสนิม ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตของ IRON BACTERIA ชนิด CRENOTHRIX

          ส่วน แมงกานีส ในน้ำบาดาลส่วนมากจะมาจาก ชั้นหินชั้น หินแปร ซึ่งจะพบในรูป ของแมงกานีสออกไซค์และไฮดรอกไซด์ เมื่อสภาพรีดิวส์เกิดขึ้น เหล็กและแมงกานีสในรูปที่ไม่ละลายจะเปลี่ยนจากสภาพที่ไม่ละลายเป็นสภาพที่ละลายโดยมี วาเลนซีเท่ากับสอง การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เพราะสารอินทรีย์ต่างๆในดินเน่าสลายตัวจึงต้องการออกซิเจนและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เกิดสภาพรีดิวส์ได้ เมื่อน้ำซึมผ่านดิน คาร์บอนไดออกไซด์จะละลายน้ำเป็นกรดคาร์บอนิก ทำให้ pHมีค่าลดลง ถ้าน้ำไม่มีโอกาสสัมผัสกับอากาศ เหล็กและแมงกานีส จะอยู่ในสภาพเป็นสารละลาย เช่น ในน้ำบาดาล เมื่อถูกดูดขึ้นมาใช้ เหล็กจะอยู่ในสภาพเป็นตะกอนคอลลอยด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความขุ่นในน้ำบาดาล
เครื่องกรอง ( PRESSURE FILTER ) เหล็กและแมงกานีส ระบบแรงจึ่งเป็นวิธี กำจัด ที่สะดวก และประหยัดที่ได้ผลดี ภายในเครื่องกรองภายใน บรรจุ สารกรอง แมงกานีส กรีน แซนด์ ( MANGANESE GREEN SAND ) คุณสมบัติ เป็นตัว ออกซิไดซ์ และเป็น สารกรองไปด้วย แมงกานีสกรีนแซนด์ ผลิตจาก GLUCONITE GREENSAND โดยทำปฎิกิริยากับแมงกานีสซัลเฟตกับด่างทับทิม จะออกซิไดซ์เฟอร์รัสหรือแมงกานีสไบคาร์บอเนตไปเป็นออกไซด์ที่ไม่ละลายน้ำและกรองไว้ด้วย แต่ระบบการกรองด้วย แมงกานีส กรีนแซนด์จะไม่สามารถลดความกระด้างได้ จึ่งสมารถใช้งานร่วมกับระบบ SOFTENNER ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง

การกำจัดความขุ่น ( TURBIDITY )

          การขจัดความขุ่นอันได้แก่ สารแขวนลอยต่างๆ (  SUSPENDED SOLID ) รวมทั้งอนุภาคคอลลอยด์ ชนิดต่างๆๆ มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
          1 . CLARIFICATION หรือ การทำน้ำให้ใส
          2 .  FILTRATION หรือ การกรอง
          แต่วิธีที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา คือ การกรอง โดยใช้ สารกรอง ( FILTER MEDIA )ซึ่งสามารถจะดักจับสารต่างๆไว้  การกรอง คือ การดักอนุภาคหรือตะกอนต่างๆไว้ด้วยวิธีการทางกายภาพหรือทางเคมี ในการกรองทุกรูปแบบ น้ำจะต้องมีแรงดันมากพอที่จะไหลผ่านชั้นสารกรองได้ 
          การกรองความขุ่น ที่สะดวก ประหยัด รวดเร็ว ได้แก่ การกรองแบบ DEEP BED เกิดขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านชั้นสารกรอง ( FILTER BED ) ที่มีลักษณะพรุนเป็นช่องว่าง ( VOID ) ที่จะดักจับอนุภาคต่าง ๆ ไว้ภายในช่องว่างเหล่านี้ เมื่อจับอนุภาคต่างๆ ไว้มากจนเต็มช่องว่างแล้ว ก็จะเป็นชั้นตะกอน ( CAKE ) ที่อยู่บนผิวหน้าของชั้นสารกรอง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นชั้นกรองไปด้วย 
          แต่เนื่องจากชั้นตะกอนที่จับอยู่นั้นมีเนื้อแน่นมาก จึงทำให้น้ำไหลผ่านได้ยาก และมีการสูญเสียความดัน ภายในถังกรอง ( HEAD LOSS ) สูง ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่พึงให้เกิดในขนวนการกรอง และเมื่อ เกิดการสูญเสียความดันเพิ่มขึ้นจนถึงจุดๆหนึ่ง ทำให้ประสิทฺภาพในการกรองจะลดลง จึ่งต้องทำการล้างกลับ ( BACK WASHING ) เพื่อทำความสะอาดชั้นสารกรองให้กลับมาสามารถในการกรองได้ดีเหมือน คือข้อดีของ ใช้วิธีการกำจัดความขุ่นด้วยสารกรอง

เครื่องกรองความขุ่น ( PRESSURE FILTER)

          ภายในบรรจุ สารกรอง แอนทราไซต์ ( ANTHRACITE ) คุณสมบัติ สามารถดักจับตะกอนและอนุภาคต่างๆได้มากกว่าทราย เพราะมีรูปร่างเกลี้ยงกลมกว่า การล้างกลับ ( BACK WASHING ) ใช้น้ำน้อยกว่า ยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองสามารถกรองได้ที่อัตราการกรองสูงขึ้น ( FILTER RUN )    
                    

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 5 of 9